Logo Partnerstwa Nyskiego 2020 - przejdź do strony głównej.


PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EOG, POCHODZĄCYCH Z ISLANDII, LICHTENSTEINU I NORWEGII ORAZ ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

 W dniu 11 grudnia 2015r. w przepięknych wnętrzach Prudnickiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja na temat realizacji projektu pn.”Partnerstwo Nyskie 2020”, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” i jest dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego    EOG oraz ze środków krajowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, samorządowcy z 14 gmin oraz z 3 powiatów, nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego.
Starosta Prudnicki witając gości, podziękował Liderowi Partnerstwa – Gminie Nysa – która była inicjatorem całego projektu i dołożyła wielkich starań już na etapie aplikowania o środki, a także za sprawne prowadzenie projektu i rozliczanie, gdyż największy wysiłek spoczywa właśnie na instytucji Lidera. Podziękował również poszczególnym kierownikom strategii za wkład w pracę i determinację. Pan Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz podkreślił potrzebę realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz poinformował o wyróżnieniu dla partnerstwa dokonanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  Pan Marek Jefremienko poprowadził niezwykle interesujący wykład na temat metodyki prac lokalnej społeczności oraz zasad i sposobów tworzenia strategii rozwoju. Przedstawiciele Wykonawców poszczególnych strategii zreferowali dotychczasowy przebieg prac nad Strategią Rozwoju, Społeczną oraz Strategią Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Następnie Pan Mariusz Bryła omówił etap prac tworzenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Część merytoryczną zakończył Pan Paweł Opałka – przedstawiciel Wykonawcy Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. W swojej wystąpieniu przedstawił m.in. koncepcje związane z przebudową dworców kolejowych i autobusowych w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie, które należy uznać za niezwykle interesujące i postępowe.

 

 


Do pobrania:

Prezentacja_2015-12-11.pptx [750 Kb]
Prezentacja_konferencja_prudnik_11_12_15.pptx [17 Mb]
Prezentacja_konferencja-v3_2015-12-02.pptx [27 Mb]
Strategia_Rozwoju_Spolecznego_OF_Partnerstwo_Nyskie_2020-Prudnik.pptx [703 Kb]
Strategia_Rynku_Pracy_OF_Partnerstwo_Nyskie_2020-Prudnik.pptx [677 Kb]
NYSA_fix-fix.pptx [822 Kb]

 


Galeria:

 

 

Przejdź do informacji o Konferencji dotyczącej realizacji projektu

Przejdź do informacji o Konferencji Inauguracyjnej

PARTNERZY PROJEKTU

     


      PARTNERZYPartnerstwo Nyskie 2020